Tears of Themis is a detective otome game developed by HoYoverse, where you navigate the themes of justice and romance intertwined as one. The game features a charming cast of characters, whose addictive personalities are enhanced by talented voice actors. Here is a list of the voice actors in Tears of Themis.

Tears of Themis voice cast

CharacterChinese (Simplified)Chinese (Traditional)JapaneseKorean
Luke PearceTitus JinChen Hung YuYuki KajiKim Jiyul
Artem WingZhao LuYin XiangJunichi SuwabeJang Minhyuck
Vyn RichterJiang GuangtaoYu Cheng-ShenJun FukuyamaHwang Changyung
Marius von HagenYang TianxiangChiang Chih LunKaito IshikawaHan Shin
Aaron YishmirGāo QíchāngKatsuyuki Konishi
Austin von HagenZhào LǐngHayami Show
Ava KendricksYáng Ōu
Barr RalphHēishí Rěn
Bobby DavisFēng Xiù
Bryce ThatcherZōu Liàng
Celestine TaylorFàn Chǔróng
Darius Morgan冷泉夜月Kazuya Nakai
Estelle Marino十四
Fannie MorrisYáng Ōu
Giann von HagenGuō Hàorán
Hans WellerJiǎ Qiū
Hanson CollinsHēishí Rěn
Harry GrantKē Mùqīng
Howard SyterPéng Xiǎopàng
Hugh MossYáng Ōu
Ian JohnsonSū Xīn
Ingrid RosworthYáng Mènglù
Irvin SoongWáng Xiàobīng
Jack BarlowCáo Zhēn
Janus BeaufortSūn Yè
Jasmine KendersDà Wāng
Jason SandersKē Mùqīng
Jen MendozaVila
Jerome AdamsSū ShàngqīngIshikawa Sho
Jerry JonesLiú Yáo
Joanne ScottGuǐ Yuè
Joey Grant宝仪
Johnny BaileyFēng Xiù
Joshua OttHú Yì
Jovi VanceShěn Dáwēi
Kiki Bennet筱筝
Kimberly GarnerXú Huì
Kirstie GonzalesFéng Jùnhuá
Lawrence MyersWáng Yǔ​háng
Lily FloresSū Wǎn
Neil HumeZhāng Xīn
Pedro BrooksZhāng Pèi
Rin ReinerFùguì
Sharon IamsShíyīn
Sherry LamberWēng Yuàn
Stephon JacobsCáo Zhēn
Sven PhillipsNí Kāng
Van KerrelHǎi Fān
Vernon GreenZhào Yáng
Vincent KimXiǎo Xīn
Wayne HanksHēishí Rěn
Wesley DunnLiú Qiáng
William LewisDí Wēi
Winnie Cooper苏婉
Yvonne WrightMángyīn
Zachary ClarkeFán Jùnháng
Zangr StewartZhāng Pèi

For more Tears of Themis content, come check out Tears of Themis Codes (August 2022) here on GameTips.PRO.

Leave a comment